Werkwijze (groepsverband)

De groepsbijeenkomsten van ‘Samen sterk’ zijn gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Kinderen kunnen individueel en als bestaande groep aangemeld worden.

Doel

De ‘Samen sterk’ bijeenkomsten richt zich op de intrinsieke motivatie van het kind om zichzelf te zijn in de nabijheid van anderen en als onderdeel van een groep. De onderwerpen die aan bod komen vinden spelenderwijs plaats met diverse interactie momenten. Dit laatste maakt dat de groepscohesie versterkt wordt. Hierdoor ervaart het kind dat het zich veilig kan voelen in de groep. Tegelijkertijd maakt de groep een zelfsturend proces door. Wat resulteert in verbondenheid.

De intentie waaruit ‘Samen sterk’ is opgezet is het wezenlijk verbinden met elkaar en zichzelf waardoor het kind voelt dat het geaccepteerd wordt om wie hij is. Dit komt ten goede aan ieder kind en zal zijn weerslag hebben op alle levensgebieden.

Opzet

De opzet is praktisch van aard en bestaat uit 14 bijeenkomsten van ruim een uur. De vormen die gebruikt worden zijn divers. Van individueel onderzoeken tot interactieve vormen. Van visualiseren tot het concreet neerzetten in de dagelijkse praktijk. Van spelenderwijs tot het serieuzer benaderen. Met als vast onderdeel het verzamelen van mooie momenten.

Inhoud

De onderwerpen van ‘Samen sterk’ zijn:

1. Hallo en wie ben jij
2. Ik kan goed en jij?
3. Ik voel
4. Ik denk
5. Ik doe
6. Ik wens
7. Ik gebruik
8. Ik weet
9. Ik zie
10. Ik hoor
11. Ik vul in
12. Ik verander
13. Ik pas toe
14. Ik omarm

Tijdens ‘Samen sterk’ zijn er contactmomenten met ouders mogelijk (bij voorkeur via de mail). Na afloop volgen individuele aandachtspunten waarmee kinderen een steuntje in de rug kunnen krijgen. Afgesloten wordt met een ‘Samen Sterk’ diploma.

Bestaande groepen

De ‘Samen sterk’ groepsbijeenkomsten zijn ook zeer geschikt voor kinderen die voor langere tijd met elkaar verblijven. Te denken valt aan scholen, bso, verenigingsleven en andere sociale bijeenkomsten waar groepsvorming aanwezig is. Bij interesse kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Informatiebijeenkomst voor ouders

Voor aanvang is er een informatiebijeenkomst. Voor data van de eerstvolgende bijeenkomst kan gekeken worden op: http://www.healingpraktijkmarielle.nl/agenda/

Kennismakingsbijeenkomst voor kinderen

Eerst een keertje kennismaken? Elke eerste bijeenkomst is tevens een kennismakingsbijeenkomst. Voor de start van de eerstvolgende ‘Samen sterk’ bijeenkomst kan gekeken worden op: http://www.healingpraktijkmarielle.nl/agenda/

Contactgegevens

Mariëlle Akkermans

06 - 456 42 387

Adresgegevens

Duizendschoonstraat 24a 3051SE Rotterdam